Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Luan van cao hoc - Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Luận văn cao học - Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn.

Luận văn bao gồm 101 trang
Mô hình nghiên cứu đề xuất của của luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn

Kết cấu luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu 
1.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ…………………..…. 5 
1.2 Chất lượng dịch vụ…………………………………..…. 6 
1.2.1 Định nghĩa………………………………………. 6 
1.2.2 Các loại khoảng cách trong chất lượng dịch vụ…. 7 
1.2.3 Mô hình chất lượng dịch vụ…..…………………. 9 
1.2.4 Đánh giá chất lượng dịch vụ……………………. 10 
1.3 Sự hài lòng…………………………………………. 11 
1.4 Mô hình nghiên cứu sự hài lòng………………………… 13 
1.5 Một số nghiên cứu ứng dụng sử dụng thang đo SERVQUAL……………………………………………. 15 
1.6 Tóm tắt……………………………………………………16 
Chương 2: Tổng quan về An Giang, ngành du lịch và thực trạng hoạt động của công ty cổ phần du lịch An Giang 
2.1 Giới thiệu tổng quan tỉnh An Giang………………… 18 
2.2 Hoạt động ngành du lịch tỉnh An Giang………………. 21 
2.3 Công ty cổ phần Du lịch An Giang…………………… 23 
2.4 Tóm tắt……………………………………………….. 32

Chương 3: Thống kê, phân tích dữ liệu khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3.1 Thiết kế nghiên cứu……………………………………… 33 
3.1.1 Nghiên cứu định tính……………………………. 33 
3.1.2 Nghiên cứu định lượng…………………………. 34 
3.2 Thiết kế mẫu…….…………………………………… 34 
3.3 Quy trình nghiên cứu………………………………… 36 
3.4 Thang đo chất lượng dịch vụ………………………… 37 
3.5 Thang đo sự tín nhiệm………………………………. 38 
3.6 Thang đo sự hài lòng………………………………… 38 
3.7 Thống kê mô tả……………………………………… 39 
3.7.1 Thang đo chất lượng dịch vụ…………………. 39 3.7.2 Thang đo sự tín nhiệm………………………….. 40 
3.7.3 Thang đo sự hài lòng…………………………. 41 
3.8 Đánh giá thang đo…………………………………… 42 
3.8.1 Phân tích nhân tố…………………………….. 43 
3.8.2 Kiểm định các nhân tố bằng Cronbach Alpha….. 45 
3.9 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu…………..……….. 46 
3.10 Kiểm định mô hình nghiên cứu sự hài lòng………… 49 
3.10.1 Phân tích tương quan (hệ số Pearson)…… 49 
3.10.2 Phân tích hồi quy………………………… 51 
3.10.3 Phân tích phương sai (ANOVA)………… 55 
3.10.3.1 Giữa các nhóm tuổi……………… 55 
3.10.3.2 Giữa các nghề nghiệp………..…... 56 
3.10.3.3 Giữa các quốc tịch……………….. 56 
3.10.3.4 Giữa giới tính nam và nữ………... 57 
3.10.4 Kiểm định các giả thuyết của mô hình…… 57 
3.11 Tóm tắt……………………………………………… 58
Chương 4: Về định hướng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn của công ty cổ phần du lịch An Giang 
4.1 Về sự tín nhiệm……………………………………… 61 
4.2 Về độ phản hồi………………………………………… 62 
4.3 Về độ tin cậy………………………………………… 64 
4.4 Về phương tiện hữu hình……………………………. 66
4.5 Về nhóm tuổi và quốc tịch…….……………………. 68 
Kết luận…………..………………………………………………. 70 
Tài liệu tham khảo………………………………………………… 75 
Phụ lục……………………………………………………………. 78

Link dowload luận văn cao họchttp://ouo.io/d6rHMG
Pass nếu có: www.phimmy.net


Hướng dẫn bỏ qua quảng cáo link Ouo.io


Tích vào ô Tôi không phải là người máy và xác nhận hình ảnh 

Click chuột phải vào nút Get link và chọn Mở link trong Tab mới 


loading...
l

Không có nhận xét nào: