Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Tự học amos - Phương pháp phân tích mô hình tuyến tính sem tren amos

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Tiếp nối chuỗi bài viết hướng dẫn tự học amos - hôm nay tôi xin giới thiệu đến các anh/chị cách chạy và phân tích mô hình tuyến tính Sem trên Amos để làm luận văn.
tu hoc spss, phan mem amos, mo hinh sem,
Tự học amos - phân tích mô hình tuyến tính semPhương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để kiểm định các mô hình nghiên cứu. Hai mô hình được đưa ra, một mô hình lý thuyết đề nghị và một mô hình cạnh tranh. Tương tự như lúc kiểm định các mô hình thang đo, phương pháp ước lượng ML (Maximum Likelihood) được sử dụng để ước lượng các tham số của mô hình vì các biến quan sát không lệch nhiều so với phân phối chuẩn.

Chỉ số điều chỉnh mô hình (MI - Modification Indices): Chỉ số điều chỉnh mô hình là chỉ số ước lượng sự thay đổi của χ2 ứng với mỗi trường hợp thêm vào một mối quan hệ khả dĩ (ứng với giảm một bậc tự do). Nếu MI chỉ ra rằng lượng giảm ∆ χ 2 >3.84 (ứng với giảm một bậc tự do), thì cho phép ta đề nghị một mối quan hệ làm tăng độ phù hợp của mô hình (Hair et al., 1998). Các mô hình này được gọi là các mô hình cạnh tranh.


Phương pháp Bootstrap sẽ được sử dụng để ước lượng lại các tham số mô hình để kiểm định độ tin cậy của các ước lượng.
loading...
l

Không có nhận xét nào: