Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

TỰ HỌC SPSS - Hướng dẫn chạy phân tích tương quan và đọc kết quả trong SPSS

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Xin chào các anh/chị, tiếp nối chuỗi bài viết hướng dẫn TỰ HỌC SPSS. Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến anh/chị cách chạy phân tích tương quan PEARSON  trên SPSS và cách đọc kết quả khi chạy phân tích.

Nội dung bài viết bao gồm:


1. Mục đích của chạy phân tích tương quan.
2. Cách chạy phân tích tương quan (video).
3. Cách đọc kết quả phân tích tương quan PEARSON.
Phân tích tương quan trong spss - tự học spss
PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON là bước thứ 4 trong phân tích dữ liệu trên SPSS. Thứ nhất là chạy thống kê mô tả, thứ hai là chạy phân tích kiểm định độ tin cậy thang đo, thứ ba là chạy phân tích nhân tố và tạo nhân tố đại diện, thứ tư là chạy phân tích tương quan và phân tích hồi qui.

Vậy mục đích của chạy phân tích tương quan:


- Kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập? Vì điều kiện để hồi quy là trước nhất phải tương quan.

- Ngoài ra cần nhận diện vấn đề đa cộng tuyến khi các biến độc lập cũng có tương quan mạnh với nhau. Dấu hiệu đa cộng tuyến sẽ được xem xét khi phân tích hồi quy (kiểm tra hệ số VIF).

Video chạy phân tích tương quan PEARSON trên SPSS


Cách đọc kết quả phân tích tương quan PEARSON:
Hệ số tương quan r
- r <0.2: ko tương quan
- r từ 0.2 đến 0.4: tương quan yếu
- r từ 0.4 đến 0.6: tương quan trung bình
- r từ 0.6 đến 0.8: tương quan mạnh
- r từ 0.8 đến <1: tương quan rất mạnh
Bạn cần quan tâm đến giá trị sig: nếu bạn chọn mức ý nghĩa 1% thì giá trị sig phải <0.01, còn nếu bạn chọn mức ý nghĩa là 5% thì sig <0.05 tương ứng với các dấu (*) được đánh dấu trên hệ số tương quan r.
Lưu ý 2 dòng note dưới bảng ma trận tương quan Pearson này nhé:
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho anh/chị trong việc tự học SPSS.
loading...
l

Không có nhận xét nào: