Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Tự học spss - Hướng dẫn tạo nhân tố đại diện để chạy phân tích tương quan và hồi qui

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Video trong chuỗi bài viết tự học Spss, hướng dẫn tạo nhân tố đại diện để chạy phân tích tương quan và hồi qui.+ Có hai cách để tạo nhân tố đại diện cho nhân tố sau khi chạy EFA.
1. Lấy ngay kết quả ra được từ phân tích EFA (ít dùng).
2. Tạo giá trị mean cho các biến quan sát rút trích được (rất hay dùng).


Xin mời anh/chị xem video để hiểu rõ hơn.
Bài viết có liên quan đến tự học spss:


- Phân tích tương quan.
- Phân tích hồi quy.
loading...
l

Không có nhận xét nào: