Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

TỰ HỌC SPSS - Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và cách khắc phục.

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Tiếp nối chuỗi video hướng dẫn tự học SPSS, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến nếu xảy ra.
Hiện tượng đa cộng tuyến trong phân tích hồi qui trong spss
Nội dung bài viết:


1. Hiện tượng đa cộng tuyến là gì?

“Đa cộng tuyến” là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc tuyến tính lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số.

2. Cách xác định hiện tượng đa cộng tuyến?

- Dựa vào hệ số tương quan của các biến độc lập trong chạy phân tích tương quan. Nếu hệ số tương quan càng lớn thì nhiều khả năng là có hiện tượng đa cộng tuyến.
- Dựa vào hệ số VIF nếu hệ số VIF>10 thì biến đó đã xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. (sẽ có video hướng dẫn chạy hệ số VIF)
- R2 cao trong khi t thấp.

3. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến:

- Có thể không ước lượng được mô hình hồi qui.
- Sai số chuẩn của các hệ số hồi qui sẽ lớn.
- R2 cao nhưng tỷ số t ít có ý nghĩa.
- Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong mẫu dữ liệu sẽ kéo theo sự thay đổi lớn các hệ số ước lượng.

4. Các khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

- Bỏ qua đa cộng tuyến nếu |t| > 2
- Bỏ qua đa cộng tuyến nếu R2 của mô hình cao hơn R2 của mô hình hồi qui phụ.
- Bỏ qua đa cộng tuyến nếu mục tiêu xây dựng mô hình sử dụng để dự báo chứ không phải kiểm định.
- Bỏ bớt biến độc lập.
- Bổ sung dữ liệu hoặc tìm dữ liệu mới 
- Thay đổi dạng mô hình.

Trên đây, là bài viết về hiện tượng đa cộng tuyến. Tuy nhiên, khi làm tiểu luận hay luận văn chỉ cần xác định hai chi tiêu để dánh giá hiện tượng đa cộng tuyến (đa số sử dụng).
- Bước 1: Chạy phân tích tương quan và xem xét mức độ tương quan của các biến độc lập nếu có tương quan thì cần đề phòng hiện tượng đa cộng tuyến khi phân tích hồi qui.
- Bước 2: Chạy phân tích hồi qui và tính chỉ tiêu VIF (nếu VIF <10 thì kết luận không có hiện tượng đa cộng tuyến).

Sau đây là video tính hệ số VIF trong phân tích hồi qui trên phần mềm SPSS:

loading...
l

Không có nhận xét nào: