Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Tu hoc spss - Video hướng dẫn chạy phân tích nhân tố khám phá EFA

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Tự học spss - Video hướng dẫn chạy phân tích nhân tố khám phá EFA làm luận văn cao học

Tiếp nối chuổi video tự học spss, hôm nay phimmy.net giới thiệu đến các anh/chị cách chạy phân tích nhân tố khám phá trên spss.
Phân tích nhân tố là bước tiếp theo sau phân thích thống kê mô tả và kiểm định độ tin cậy thang đo trong các bài luận văn và tiểu luận. Trong bài luận văn 5 chương thì phân tích nhân tố khám phá EFA nằm ở chương 4.3.

Các điều kiện cần biết khi chạy phân tích nhân tố EFA:
Theo Hair & ctg (1998,111), Factor loading là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (ensuring practical significance). Factor loading >0.3 được xem là đạt được mức tối thiểu, >0.4 được xem là quan trọng , >=0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Hair & ctg (1998,111) cũng khuyên như sau: nếu chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.3 thì cỡ mẫu của bạn ít nhất phải là 350, nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.55 (thường có thể chọn 0.5), nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 50 thì Factor loading phải >0.75.


Xem tiếp chuỗi video hướng dẫn tự học spss Kiểm định độ tin cậy thang đo.
loading...
l

Không có nhận xét nào: