Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Luận văn thạc sĩ các khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Luận văn thạc sĩ 

Các khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để làm luận văn thạc sĩ kinh tế

luan van, luan van thac si, luận văn thạc sĩ, trách nhiệm xã hội


CSR viết tắt của từ chất nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thuật ngữ  CSR còn tương đối mới với giới doanh nhân Việt Nam, nhưng đã phát triển từ thập kỷ 20 trên thế giới, và các ý nghĩa gắn kèm với CSR cũng thay đổi theo thời gian và chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các xu hướng toàn cầu hóa và thay đổi trong luật pháp quốc tế (Gail và Nowak, 2006).

Giai đoạn 1920- 1950: CSR được đề xuất lần đầu tiên bởi Windsor năm 1920, theo đó các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách tuân thủ một số quan niệm về trách nhiệm và đáp ứng thông lệ (trích theo Carroll, 1999, p. 270). Peter Drucker (1954) là một trong những người đầu tiên đưa khái niệm CSR vào thực tiễn kinh doanh khi chỉ ra rằng trách nhiệm với công chúng là một trong tám mục tiêu phát triển chính của doanh nghiệp. Theo ông, trách nhiệm xã hội đầu tiên của các nhà quản lý doanh nghiệp liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận, bởi điều này ảnh hưởng tới tất cả các chính sách của doanh nghiệp và hoạt động thuận theo xã hội (Joyner & Payne, 2002).
Giai đoạn thập kỷ 60-70: Các tài liệu các những năm 1960 không có tính đại diện cao trong cơ sở lý luận về CSR nhưng cũng góp phần đánh dấu nỗ lực chính thức hóa định nghĩa về CSR. Mô hình về CSR của Ủy ban phát triển kinh tế Hoa Kỳ (CED) năm 1971 cho thấy quan điểm tương đối toàn diện về CSR: trách nhiệm “liên quan đến sản phẩm, công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, liên quan đến kỳ vọng của xã hội và liên quan đến cáchoạt động nhằm cải thiện môi trường xã hội của công ty” (trích theo Wheeler và cộng sự, 2003). Theo Carroll (1999), mô hình của CED là một đóng góp mang tính bước ngoặt với khái niệm CSR, cho thấy sự thay đổi về mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và xã hội, thay thế cho quan điểm CSR chạy theo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ở các giai đoạn trước.

Giai đoạn thập kỷ 80 -90: Các tài liệu nghiên cứu những năm 80-90 đã không mở rộng định nghĩa của CSR, mà chỉ sử dụng khái niệm CSR như là cơ sở để phát triển các khái niệm khác có liên quan như lý thuyết đạo đức kinh doanh, và tư cách công dân của doanh nghiệp…(Carroll, 1999). Swanson (2002) cho rằng có ba loại động cơ chính về CSR: (1) Quan điểm thực dụng (một công cụ để giúp đạt được mục tiêu hiệu suất); (2) Phương pháp tiếp cận nghĩa vụ một cách tiêu cực (bắt buộc để áp dụng CSR để “qua mặt” các bên hữu quan); (3) Quan điểm nghĩa vụ tích cực (doanh nghiệp tự nguyện mà không có các áp lực xã hội).

Giai đoạn thế kỷ 21: Các tranh luận về vai trò và vị trí của CSR trong nền kinh tế toàn cầu được tiếp tục với nhiều ý kiến của các học giả. Theo Scherer và cộng sự (2000), “các công ty đa quốc gia phải chịu trách nhiệm cho việc cải thiện điều kiện sống của xã hội và môi trường trên toàn thế giới” (trích theo Windsor, 2001, p. 245). Các học giả ở Pháp, Hà Lan và Anh, Ý, Australia đã mở rộng cuộc tranh luận tại nhiều quốc gia khác nhau, tạo tiền đề cho nhận thức ở tầm quốc gia về CSR và vai trò của doanh nghiệp trong xã hội. Các dẫn chứng quan trọng đó là việc bổ nhiệm Bộ trưởng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của Vương quốc Anh vào tháng 3 (2000), phát hành tạp chí Xanh của Ủy ban châu Âu, Xúc tiến mô hình châu Âu về CSR .... (Perrini & al., 2006).

Vậy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

- Nhóm Phát triển Kinh tế Tư nhân của Ngân hàng Thế giới 1987 định nghĩa Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.

- Petkus & Woodruff 1992 trách nhiệm xã hội phải bao gồm đồng thời tránh gây những tác động xấu và thực hiện những việc nhằm tối đa hóa lợi ích dài hạn cho xã hội.

- Angelidis & Ibrahim 1993 trách nhiệm xã hội là các hoạt động xã hội của công ty với mục đích mang lại sự hài lòng cho các nhu cầu xã hội.

- Caroll 1999 CSR là tất cả các vấn đề kinh tế, pháp lý, đạo đức và những lĩnh vực khác mà xã hội trông đợi doanh nghiệp trong mỗi thời điểm nhất định.

- Ủy ban châu âu 2003 Trách nhiệm xã hội là công ty tự nguyện đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn và môi trường xanh sạch hơn; hay CSR là việc đưa ra các quyết định kinh doanh trên cơ sở liên kết các giá trị đạo đức, hợp pháp và quan tâm tới con người, cộng đồng cũng như môi trường toàn cầu.
Phim mỹ hi vọng những khái niệm trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.loading...
l

Không có nhận xét nào: