Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Luận văn thạc sĩ phương pháp chọn mẫu khi làm luận văn trình độ thạc sĩ

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Xin chào các anh/chị đang làm luận văn thạc sĩ cao học kinh tế, hôm nay phim mỹ xin hướng dẫn các anh/chị các công thức, phương pháp chọn mẫu trong đề tài luận văn theo hướng nghiên cứu.

Luận văn thạc sĩ, phương pháp chọn mẫu, luan van, luận văn, luan van thac si, phuong phap chon mau


Cái này lá khá đầy đủ rồi, các anh chị chỉ cần coppy và chỉnh sửa cho phù hợp với đề tài của mình là ok.Phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu này là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đều đồng ý là phương pháp này đòi hỏi phải có kích thước mẫu lớn vì nó dựa vào lý thuyết phân phối mẫu lớn (Raykov & Widaman, 1995). Tuy nhiên, kích thước mẫu bao nhiêu được gọi là lớn thì hiện nay chưa được xác định rõ ràng. Hơn nữa kích thước mẫu còn tùy thuộc vào phương pháp ước lượng sử dụng (ví dụ, ML, GLS hay ADF). 


Trong phân tích nhân tố khám phá EFA, kích thước mẫu thường được xác định dựa vào hai yếu tố là (1) kích thước tối thiểu và (2) số lượng biến đo lường đưa vào phân tích. Hair và cộng sự (2006) cho rằng để sử dụng EFA, kích thước mẫu tối thiểu phải là 50, và tốt hơn là 100 và tỉ lệ quan sát (observations)/ biến đo lường (items) là 5:1, nghĩa là 1 biến đo lường cần tổi thiểu là 5 quan sát (đề tài với 29 biến đo lường như vậy để tiến hành EFA, cỡ mẫu ít nhất của đề tài là 29x5 = 145).


Nếu sử dụng phương pháp ước lượng ML (Maximum Likelihood) thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair et al., 1998). Để đạt được 145 mẫu đề ra, 160 bảng câu hỏi được phỏng vấn. 
loading...
l

Không có nhận xét nào: