Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Luận văn thạc sĩ quy trình ứng dụng Internet Marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Luận văn thạc sĩ 

Tóm tắt đề tài: "Quy trình ứng dụng Internet Marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam".
luan van cao hoc, luận văn cao học, luan van thac si, luan van thac sĩ, internet marketing, luan van,

Những đóng góp và tính mới của luận văn thạc sĩ.
·           Tổng hợp và xác định được 4 quy trình ứng dụng Internet Marketing điển hình trên thế giới hiện nay, bao gồm (1) E-marketing thương mại điện tử; (2) 4S web – marketing; (3) Hành vi người tiêu dùng trên Internet và marketing – mix; (4) Mô hình chiến lược Internet Marketing. Trong đó mỗi quy trình đã xác định các bước, các công cụ sử dụng, mối quan tâm chủ yếu, đồng thời phân tích ưu điểm và hạn chế về khả năng triển khai ứng dụng quy trình đó tại Việt Nam.
·           Dựa trên điều tra thực tế, phát hiện được những nguyên nhân cơ bản nhất ảnh hưởng đến sự hạn chế trong ứng dụng Internet Marketing tại đa số các DN vừa và nhỏ của Việt Nam, bao gồm:
o    Hiểu sai lệch hoặc không đầy đủ về bản chất, vai trò, tác dụng, điều kiện ứng dụng và các công cụ của Internet Marketing.
o    Hạn chế về khả năng tự thực hiện hoạt động Internet Marketing, cũng như khả năng quản lý trong trường hợp thuê bên ngoài thực hiện.
o    Xu hướng tách rời việc quản lý hoạt động Internet Marketing ra khỏi chiến lược Marketing và các hoạt động Marketing trong môi trường thực tế.
·           Từ kết quả điều tra, phát hiện rằng DN nào càng hiểu đúng và đủ về Internet Marketing thì càng ứng dụng đúng và mang lại kết quả cao hơn, do đó càng sẵn sàng đầu tư cho hoạt động này và ngược lại.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
·           Quy trình ứng dụng Internet Marketing phù hợp với đặc thù của các DNVVN và bối cảnh của Việt Nam, trong đó có các điểm mới so với các quy trình hiện tại là:
o    Ứng dụng sự thấu hiểu về khách hàng và hành vi khách hàng vào tất cả các bước trong quy trình.
o    Phối hợp các bước và công cụ của marketing truyền thống với các bước và công cụ marketing trên Internet.
o    Chiến lược nội dung và quản lý sự hiện diện điện tử.
·           Cách thức xây dựng, sắp xếp và khai thác hệ thống thông tin Marketing điện tử, trong đó nhấn mạnh vào 2 nội dung quan trọng: (1) sử dụng Internet để thu thập thông tin về hành vi khách hàng ở tất cả các điểm tiếp xúc; (2) sử dụng các biện pháp nghiên cứu Marketing trong môi trường Internet.


loading...
l

Không có nhận xét nào: