Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Qui trình thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng làm luận văn cao học

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Chào các bạn học viên cao học kinh tế, khi làm luận văn thạc sĩ rất nhiều bạn còn chưa hiểu rỏ được qui trình nghiên cứu định tính và định lượng trong một đề tài theo hướng nghiên cứu.

Mình đã bắt gặp một số bạn thực hiện một đề tài cao học theo hướng nghiên cứu, chạy phân tích hồi qui nhưng bỏ qua luôn bước nghiên cứu định tính mà chạy vào một phát thu thập và phân tích số liệu. Các bạn sẽ biết rồi đó bạn ấy đã phải làm lại lần 2.

luan van cao hoc, nghien cuu dinh tinh, nghien cuu dinh tinh, luan van thac si,
Luận văn cao học kinh tế hướng nghiên cứu
Mong rằng các bạn không phải mắc phải vấn đề đó nên mình đã viết bài này để chia sẽ với các bạn qui trình của một luận văn theo hướng nghiên cứu.

Trong một đề tài theo hướng nghiên cứu các bạn chủ yếu chạy phân tích số liệu (phân tích định lượng) nhưng các bạn vẫn phải thực hiện nghiên cứu định tính (để khám phá và rà soát các biến trong mô hình nghiên cứu). Đừng có bỏ qua nghiên cứu định tính nhé (bao gồm các phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, thảo luận chuyên gia, thảo luận nhóm......)

Sau đây là hai bước thực hiện của một đề tài theo hướng nghiên cứu:Trong bước nghiên cứu định tính, từ cơ sở lý thuyết và các công trình nghiên cứu trước, tác giả xây dựng được mô hình nghiên cứu lý thuyết cho đề tài. Kế tiếp tác giả cần phải thảo luận chuyên gia để xem các chuyên gia góp ý thế nào? có cần phải thay đổi, bổ sung các yếu tố (biến độc lập) của mô hình hay không?; dựa trên cơ sở đó mới xây dựng thang đo nháp; rồi tiến hành thảo luận nhóm để xem các thành viên tham gia thảo luận nhóm có góp ý sửa đổi, bổ sung các thang đo (biến quan sát trong các biến độc lập) của mô hình hay không? để có được thang đo điều chỉnh. Nếu cẩn thận, tác giả dùng thang đo điều chỉnh đó tiến hành điều tra với cỡ mẫu thu hẹp để thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ (phân tích độ tin cậy các thang đo) nhằm rút ra thang đo chính thức đưa vào nghiên cứu định lượng chính thức. Nếu tác giả không tiến hành bước nghiên cứu định lượng sơ bộ cũng được, nhưng cần phải tách bạch rõ ràng các bước thảo luận chuyên gia và thảo luận nhóm và trình bày cho rõ ràng. Trong trường hợp đó, sau bước thảo luận nhóm thì có thể coi thang đo điều chỉnh là thang đo chính thức luôn.

luan van cao hoc, luan van cao hoc kinh te, luan van, tai lieu,
Chuỗi bài viết hướng dẫn làm luận văn cao học kinh tế

 Sau đó tiến hành thu thấp dữ liệu và tiến hành phân tích thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha (các bạn chú ý phải viết đúng từ Cronbach’s Alpha nhé),  phân tích EFA, phải thực hiện kiểm tra các chuẩn mực qui định rồi mới loại các biến không đạt chuẩn, phân tích tương quan, phân tích hồi qui, kiểm định giả thuyết (Chú ý viết phương trình hồi qui theo hệ số B chưa chuẩn hóa).

Lưu ý, phân tích hồi qui với mô hình chỉ có một biến phụ thuộc là hồi qui bội. Còn mô hình có nhiều hơn một biến phụ thuộc thì mới gọi là hồi qui đa biến (đa biến phụ thuộc chứ không phải đa biến độc lập).

Cuối cùng của qui trình nghiên cứu là kết luận và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Lưu ý, Chỉ cần trình bày sơ đồ qui trình nghiên cứu cho đúng đắn là được, không cần thuyết minh dài dòng mà lại trùng lắp với các nội dung về thiết kế nghiên cứu.


loading...
l

Không có nhận xét nào: