Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Các lý thuyết cần biết trong lĩnh vực kinh tế làm luận văn thạc sĩ

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Những lý thuyết kinh tế cần biết để làm luận văn thạc sĩ
luan van thac si, luận văn thạc sĩ

1. Lý thuyết về văn hóa:
Văn hóa được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, Anthropologist Edward B. Taylor (1871) định nghĩa bao quát văn hóa như  “phức tạp bao gồm tri thức, niềm tin, nghệ thuật, tinh thần, luật, phong tục và những khả năng và thói quen như một thành viên của cộng đồng”. Terpstran (1987) “toàn bộ những hành vi học được – cái được chia sẻ bởi các thành viên cộng đồng”
Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến kinh doanh (Czinkota, 2007). Mỗi cộng đồng có những đặc trưng văn hóa riêng, chủ yếu bao gồm: ngôn ngữ, tôn giáo, giá trị và thái độ, phong tục tạp quán, giáo dục, tổ chức cộng đồng.Một trong những nhà nghiên cứu về văn hóa nổi tiếng là Green Hofstede, người Hà Lan đã định nghĩa văn hóa “ một chương trình chung của trí óc để phân biệt các thành viên của một nhóm so với nhóm khác/ cộng đồng khác” (1991). Ông cũng tìm ra 6 chiều hướng văn hóa quốc gia  gồm: Khoảng cách quyền lực (PDI), Cá nhân vs tập thể (IDV), chiều hướng nam tính vs nữ tính (MAS), chiều hướng tránh rủi ro/sự không chắc chắn (UAI), định hướng dài hạn vs ngắn hạn (LTO), sự đam mê/thể hiện vs sự kiểm chế (IND). Các chiều hướng này giúp phân biệt văn hóa giữa các quốc gia khác nhau
2. Lý thuyết về xã hội:
Xã hội theo nguồn góc Latin nghĩa là “bạn” hoặc “với nhau/cùng nhau”. Các nhà xã hội học định nghĩa xã hội là những người tương tác với nhau để chia sẻ văn hóa chung. Một định nghĩa khác: xã hội là 1 nhóm những người với những cùng lãnh thổ, tương tác với nhau và cùng văn hóa.
3. Lý thuyết về bán lẻ:
Theo Philip Kotler “ bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động bao gồm cả bán hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng cho việc sử dụng cá nhân, không nhằm mục đích thương mại”
Mô hình điển hình:
Manufacturers -  nhà sản xuất là người kết hợp máy móc, nguồn nhân lực, nguyên liệu thô,,, để sản xuất ra hàng hóa/dịch vụ
Wholesaler – Nhà bán buôn mua các sản phẩm từ nhà sản xuất số lượng lớn để bán lại các nhà bán lẻ với giá thấp hơn, họ hầu như k bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng
Retailer – Nhà bán lẻ - cung cấp sản phẩm/dịch vụ với số lượng nhỏ cho người tiêu dùng cuối cùng, đáp ứng nhu cầu của họ
4. Lý thuyết về quản trị:
Quản trị bao gồm hợp tác  và giám sát công việc của người khác để công việc của họ được hoàn thành hiệu quả. Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively (Management, eleventh edition).
Cụ thể, hiệu suất nghĩa là làm đúng công việc hoặc đạt được kết quả tốt từ việc sử dụng nguồn lực đầu vào ít nhất. Hiệu quả nghĩa là: làm việc đúng cách hoặc hoàn thành công việc để đạt được mục tiêu của tổ chức
Specifically, efficiency deficiency means: Doing things right or getting the most output from the least amount of inputs, effectiveness means:  Doing the right things, or completing activities so that organizational goals are attained.
Chức năng của quản  trị: theo Henri Fayol – người Pháp, đề ra 5 chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, điều kiển, phối hợp, và kiểm tra. Ngày nay, 5 chức năng đó được gom thành 4: kế hoạch, tổ chức, lãnh lạo, kiểm tra
 Quản trị bán lẻ được định nghĩa có khác một chút so với định nghĩa quản trị: quản trị bán lẻ: Những quá trình khác nhau giúp khách hàng mua được hàng hóa mong muốn tại các cửa hàng bán lẻ. Quản trị bán lẻ bao gồm nhiều bước yêu cầu để đem khách hàng đến với cửa hàng và  thực hiện nhu cầu mua sắm của họ. Quản trị bán lẻ là làm sao cho khách hàng mua sắm hài lòng  và rời khỏi cửa hàng với một nụ cười. Một trong những hạn chế của định nghĩa trên là chỉ đề cập đến cửa hàng bán lẻ. Quản trị xuất hiện  nhiều khía cạnh của cuộc sống và kinh doanh. Vì vậy, quản trị bán lẻ cũng bao gồm 4 bước như trong quản trị: kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.


loading...
l

Không có nhận xét nào: