Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Các thuật ngữ cần biết khi chạy quảng cáo facebook

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Bài viết hôm nay phim mỹ xin giới thiệu đến các bạn các thuật ngữ cần biết khi bắt tay vào tạo một chiến dịch quảng cáo trên facebook.

quảng cáo facebook


Nhóm thuật ngữ tạo chiến dịch quảng cáo 

1. Trình quản lý quảng cáo (ads manager): nơi thiết lập và tạo các chiến dịch quảng cáo.
2. Chiến dịch quảng cáo (campaign): một chiến dịch quảng cáo gồm nhiều ad set và ad.
3. Nhóm quảng cáo (ad set) một nhóm quảng cáo có thể có nhiều ad.
4. Kiểu mua (bying type) lựa chọn hình thức trả phí cho chiến dịch quảng cáo của bạn.
5. Mẫu quảng cáo (ad) là những hình ảnh, thông điệp mà bạn muốn gửi đến khách hàng.
6. Giá cố định (fixed price) là mức giá cố định cho quảng cáo.
7. Đấu giá quảng cáo (ad auction) đặt giá thầu quảng cáo để hiển thị quảng cáo của mình đến khách hàng.

Các thuật ngữ trong quá trình Thiết lập quảng cáo trên Facebook

1. Targeting - Hướng đối tượng: Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu cho chiến dịch quảng cáo của bạn
2. Custom Audience - Đối tượng tùy chỉnh: Chính là nhóm khách hàng mục tiêu của bạn sau khi bạn đã nhắm
3. Lookalike Audience - Đối tượng tương tự: Những nhóm đối tượng có nhiều điểm tương đồng nhất với nhóm đối tượng tùy chỉnh của bạn
4. Saved Target Group - Nhóm đối tượng đã lưu: Những nhóm khách hàng mục tiêu có nhiều đặc điểm tương đồng như địa chỉ, tuổi tác hay sở thích,...
5. Budget - Ngân sách quảng cáo: Là số tiền bạn chi cho quảng cáo của mình6. Per Day - Mỗi ngày: Chạy quảng cáo của bạn với mức ngân sách dành cho từng ngày
7. Lifetime - Trọn đời: Chạy quảng cáo của bạn với mức ngân sách cho toàn chiến dịch
8. Estimated Daily Reach - Lượng tiếp cận hàng ngày: Là con số ước tính cho lượng người tiếp cận quảng cáo của bạn mỗi ngày
9. Potential Reach - Lượng tiếp cận tiềm năng: Cũng là con số ước tính cho lượng khách hàng mục tiêu có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn
10. CPA (Cost Per Action): Số tiền phải trả khi có khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn. Ví dụ: like hoặc comment,..
11. Optimized for - Tối ưu hóa: Giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả quảng cáo của bạn
12. Daily Unique Reach - Tiếp cận một lần: Trả phí để cho mỗi khách hàng chỉ nhìn thấy quảng cáo một lần trong ngày
13. CPC (Cost Per Click): Số tiền bạn phải tra cho mỗi cú click từ khách hàng
14. Placement - Vị trí quảng cáo: Nơi mà quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị đến người dùng
15. CPM (Cost Per Million): Hay còn gọi là Cost Per Mille, Cost Per 1000 Impression - Là số tiền phải trả cho 1000 lần quảng cáo hiển thị đến khách hàng mục tiêu
16. Desktop News Feed - Bảng tin trên máy tính: Nơi quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ở Newsfees cho người dùng máy tính
17. Mobile News Feed - Bảng tin trên di động: Cũng tương tự như trên, nhưng là cho điện thoại
18. Right Column - Cột phải: Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị nhỏ hơn và nằm bên cột phải của trang Facebook.

Các thuật ngữ trong quá trình Chạy và đánh giá quảng cáo trên Facebook

1. Cost - Chi phí
2. Cost = Total Spent/Result: Mức phí trung bình cho mỗi lần quảng cáo đạt được mục tiêu (truy cập liên kết, like, comment,...)
3. Conversion Value - Giá trị chuyển đổi: Giá trị mà tương tác của khách hàng được hình thành từ quảng cáo của bạn
4. Reach - Lượng tiếp cận: Số người nhìn thấy quảng cáo của bạn
5. Frequency - Tần suất: Số lượt hiển thị quảng cáo trung bình cho mỗi khách hàng bạn nhắm
6. Impressions - Lượt hiển thị: Impressions = Reach x Frequency. Số lần hiển thị quảng cáo đến khách hàng
7. Clicks - Nhấp chuột: Tổng số lần nhấp chuột của khách hàng vào quảng cáo của bạn
8. CTR (Click Through Rate) - Tỷ lệ nhấp qua
CTR = Clicks/Impressions x 100% - Số lần nhấp chuột trên số lần hiển thị quảng cáo
9. Total Spent - Tổng chi: Tổng số tiền mà bạn đã chi tiêu cho một nhóm quảng cáo nhất định
10. Relevance Score - Điểm phù hợp: Điểm số đánh giá cho quảng cáo của bạn
11. Result - Kết quả: Số lượng hành động được thực hiện từ quảng cáo của bạn. Nó được tính dựa trên mục tiêu ban đầu bạn đặt ra.

loading...
l

Không có nhận xét nào: