Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Các thuật ngữ cơ bản để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo facebook

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Để bắt đầu tìm hiểu về bất kỳ một vấn đề gì thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được các thuật ngữ và cơ chế vận hành của nó. Vì vậy để bắt đầu vào chuỗi bài viết hướng dẫn chạy quảng cáo facebook hiệu quả, phim mỹ xin giới thiệu đến các anh/chị khái niệm các thuật ngữ cơ bản nhất trong kết quả chạy quảng cáo facebook.

quảng cáo facebook
Các thuật ngữ trong quảng cáo facebook1. CTR (Click-through rate) là chỉ số chỉ tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo của bạn so với số lượt hiển thị của quảng cáo. Công thức tính CTR bằng số lần nhấp chuột vào quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo nhân với 100 (%).
Ví dụ: 
Quảng cáo hiển thị 1000 lần
- Số lượt click chuột là 100 lần
- CTR sẽ bằng: 100/1000 x 100 (%) = 10%.

2. CTR duy nhất là tỷ lệ nhấp duy nhất cho tất cả số lần nhấp. Số người đã nhấp vào bất kỳ đâu trong quảng cáo, chia cho số người bạn đã tiếp cận. Ví dụ: nếu bạn đã nhận được 20 lần nhấp khác nhau và quảng cáo đã được hiển thị cho 1.000 người khác nhau, tỷ lệ nhấp duy nhất của bạn sẽ là 2%.

3. Conversion trong quảng cáo, nó là chỉ số chuyển đổi (khách hàng). Chuyển đổi có thể hiểu là số người đã thực hiện hành động nào đó mà bạn mong muốn như: mua hàng, đặt hàng, đăng ký tham gia, vào một website nào đó… sau khi xem (click, tương tác…) quảng cáo của bạn.
Từ con số này ta có: Conversion rate, Cost per Conversion…


4. CPM là thuật ngữ trong quảng cáo online. Nó chỉ cách tính giá theo số lần quảng cáo hiển thị. CPM viết tắt của Cost Per Mille – Giá thầu trên một nghìn lần hiển thị quảng cáo. Khi chọn hình thức trả tiền theo CPM, bạn sẽ phải trả tiền mỗi lần quảng cáo của bạn hiển thị được 1000 lượt.

5. Bid là thuật ngữ thường được dùng trong quảng cáo dạng PPC có nghĩa là Giá Thầu. Khi bạn quảng cáo trả tiền theo click chuột bạn phải đặt Bid (giá thầu) đề đấu giá cạnh tranh vị trí cao cho quảng cáo của bạn. Vì một sản phẩm không phải chỉ có mình bạn quảng cáo, nên để cạnh tranh quảng cáo với đối thủ bạn các có kế hoạch đặt Bid tốt.

6. CPA là thuật ngữ viết tắt của Cost Per Acquisition, có nghĩa là Chi phí phải trả cho mỗi hành động. Thuật ngữ này dùng trong quảng cáo online để chỉ những hình thức quảng cáo tính phí khi khách hàng xem quảng cáo và thực hiện hành động nào đó trên website: mua hàng, đặt hàng, yêu cầu dịch vụ, đăng ký… CPA còn được gọi là Giá trên mỗi lần chuyển đổi (Cost per conversion) vì khi quảng cáo người ta hướng khách hàng đến một hành động nào đó. Khi hành động đó xảy ra thì đó là một lần chuyển đổi.

7. CTA là viết tắt của cụm từ Call To Action (kêu gọi hành động). Thuật ngữ này để chỉ những từ, những hình ảnh, những câu nhằm kêu gọi hành động của người nhìn thấy. CTA thường được đặt trong các thông điệp quảng cáo nhằm thu hút khách hàng thực hiện hành động mà nhà quảng cáo muốn hướng đến: Đăng ký ngay, Click vào để xem chi tiết, Gọi ngay cho chúng tôi…

8. PPC là thuật ngữ viết tắt của Pay Per Click, là một hình thức quảng cáo trả tiền theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo. Khi bạn dùng hình thức quảng cáo này, thì chỉ khi khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo thì bạn mới phải trả tiền. Thuật ngữ PPC dùng để chỉ chung các hình thức quảng cáo trả tiền theo nhấp chuột. Đồng nghĩa với PPC là CPC (Cost Per Click) những thuật ngữ này được Google dùng để chỉ cách tính tiền dịch vụ quảng cáo của họ.

9. CPC là viết tắt của Cost Per Click có nghĩa là chi phí cho mỗi lần nhấp chuột. Đây là cách tính tiền của các đơn vị cung cấp quảng cáo theo hình thức PPC như: Adwords, Facebook Ads…

Trên đây là 9 thuật ngữ cơ bản trong quảng cáo facebook và quảng cáo google adword.

loading...
l

Không có nhận xét nào: