Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Đáp án sách ôn thi anh văn đầu ra cao học kinh tế ueh

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Xin chào các anh/chị đang ôn thi anh văn đầu ra cao học kinh tế trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

tài liệu, anh văn đầu ra


Bài viết hôm nay phim mỹ xin trình bày đáp án trong cuốn sách ôn thi anh văn đầu ra trình độ thạc sĩ của trường ueh.Đây sẽ là nguồn tài liệu hỗ trợ đắc lức cho bạn kho ôn thi anh văn ra trường ueh trình độ thạc sĩ:

MỤC LỤC
I.Mục đích của kế hoạch này. 2
II. Bản quyền của kế hoạch này thuộc về ai 2
III. Đối tượng của kế hoạch. 2
IV. Đối tương được phân phối kế hoạch này : 2
V. Lịch thi chính thức môn Anh Văn đầu ra. 2
VI. Tổng quan đề thi 3
VII. Phương pháp ôn thi 4
1) Phần Vocabulary : nhiều khả năng cho lại những câu đã có trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra và đầu vào (40%) 4
2) Phần Reading Comprehension : chắc không cho lại , nên phải tự ôn. 4
3) Phần Cloze : có thể lấy lại hoặc không , nhưng nhiều khả năng là không lấy lại 5
4) Phần Controlled Writing : phải tự ôn thôi 6
5) Phần Sentence Transformation : phải tự ôn thôi 12
6) Phần Composition : Giới hạn lại còn 07 chủ đề / 15 chủ đề. 16
7) Phần Listening : lấy lại 40% trong CD. 17
8) Phần Speaking : Giới hạn lại còn 07 chủ đề / 20 chủ đề. 25
KEY TO SAMPLE TESTS 1. 33
KEY TO SAMPLE TESTS 2. 36Toàn bộ đáp án trong phần này điều đã được kiểm nghiệm chính xác theo đúng đáp của trường cung cấp
 
HOẠCH ĐỊNH ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA
+ ĐÁP ÁN
Phiên bản cập nhật lúc 17h00 ngày 27 – 07 - 2007
 
 


I.Mục đích của kế hoạch này
 1. Hệ thống hóa những thông tin cần thiết liên quan đến kỳ thi hết môn tiếng Anh
 2. Cung cấp đáp án của tài liệu ôn thi Anh văn
 3. Vạch ra những biện pháp chuẩn bị nhằm giúp học viên ôn luyện và có định hướng cho kỳ thi
 4. Thúc đẩy tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình” của lớp Cao Học K16 Đ4

II. Bản quyền của kế hoạch này thuộc về ai
0  Thuộc về lớp Cao học K16 Đ4 và là tài sản của lớp Cao học K16 Đ4
0  Chủ biên : Sachvang
0  Dưới sự hợp tác của các thành viên lớp Cao học K16 Đ4

III. Đối tượng của kế hoạch
 1. Học viên ôn thi anh văn hoặc không ôn thi Anh văn
 2. Học viên thi anh văn vào đợt 4-8-2007 hoặc không thi anh thi văn vào đợt 4-8

IV. Đối tương được phân phối kế hoạch này :
 1. Ban Ngoại ngữ  - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM
 2. Tất cả thành viên của lớp Cao Học K16 Đ4
 3. Các lớp trưởng các lớp Cao học
 4. Tất cả những ai yêu mến lớp Cao học K16 Đ4
 5. Tất cả những ai có nhu cầu
V. Lịch thi chính thức môn Anh Văn đầu ra
·         Thời gian : tập trung 6h30 ngày 04-08-2007
·         Địa điểm : cơ sở B trường Đại học Kinh Tế TpHCM 279 Nguyễn Tri Phương Q10
·         Thứ tự thi : Nghe – Đọc - Viết - Nói
Vì môn nghe sẽ thi trước nên yêu cầu học viên cần phải đến trước để chuẩn bị tinh thần.

VI. Tổng quan đề thi
Nội dung
Loại hình
Thang điểm
Điểm tối đa
Paper 1 : Reading Comprehension
Vocabulary
Gồm 15 câu trắc nghiệp A,B,C,D
Mỗi câu 01 điểm
15
Reading Comprehension
Gồm 2 bài đọc , mỗi bài đọc có 05 câu trắc nghiệm
Mỗi câu 01 điểm
10
Cloze
Gồm 10 chỗ trống
Mỗi chỗ trống 01 điểm
10
Paper 2 : Writing
Controlled Writing
Gồm 10 câu
Mỗi câu 1,5 điểm
15
Sentence Transformation
Gồm 5 câu
Mỗi câu 1 điểm
5
Composition
Chọn 1 chủ đề trong 2-3 chủ đề có sẵn
Khoảng 150 từ
10
Tổng cộng
60
Paper 3 : Listening
Part 1
Gồm 5 câu
Mỗi câu 2 điểm
10
Part 2
Gồm 5 câu hoặc 10 câu
Mỗi câu 1 điểm hoặc 2 điểm
10
Part 3
Gồm 10 chỗ trống
Mỗi chỗ trống 01 điểm
10
Tổng cộng
30
Paper 4 : Speaking
Interview
Học viên sẽ được hỏi những câu có liên quan đến thông tin cá nhân , nghề nghiệp nơi làm việc
Tổng cộng
10
Mini presentation
Chọn ngẫu nhiên 01 chủ đề , trình bày trong vòng 02 đến 03 phút, trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề
Thang điểm tổng cộng
Bài thi
Điểm tối đa
Điểm đạt
Đọc – Viết
60
>= 20
Nghe
30
>= 10
Nói
10
>= 03
Tổng Cộng
100
>= 50

Nếu học viên có một môn dưới ĐIỂM ĐẠT sẽ không đạt toàn bộ kỳ thi
VII. Phương pháp ôn thi  
1) Phần Vocabulary : nhiều khả năng cho lại những câu đã có trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra và đầu vào (40%)
Sau đây là đáp án của 15 bài Vocabulary trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 1
B
A
D
D
B
A
B
A
B
C
D
A
B
C
D
Câu 2
D
A
C
C
C
A
C
B
A
D
A
C
A
A
D
Câu 3
A
C
C
C
D
C
C
B
C
D
A
C
C
B
B
Câu 4
D
B
A
C
D
D
D
A
B
B
D
C
A
B
C
Câu 5
D
B
B
C
D
A
B
B
C
C
B
A
B
A
A
Câu 6
A
A
B
A
A
A
D
B
A
D
D
C
B
A
D
Câu 7
C
D
C
A
B
C
C
A
A
B
B
B
C
B
C
Câu 8
A
C
D
D
D
A
D
B
C
C
B
A
C
C
C
Câu 9
C
C
A
B
C
B
A
D
C
C
C
B
A
C
B
Câu 10
A
D
D
C
A
B
D
D
C
B
A
C
A
D
C
Câu 11
A
A
A
C
A
D
D
D
A
D
C
B
D
B
D
Câu 12
A
C
D
A
B
C
D
C
C
C
B
D
D
B
D
Câu 13
D
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
D
B
B
Câu 14
C
A
A
B
B
C
B
A
A
D
B
D
D
D
C
Câu 15
C
D
A
D
B
D
B
B
C
B
A
C
A
C
D
2) Phần Reading Comprehension : chắc không cho lại , nên phải tự ôn
Kinh nghiệm làm bài : không dịch bài từ đầu đến cuối , nhào vô trả lời câu hỏi liền, để dành câu số 01 lại vì câu số 01 bao giờ cũng hỏi về main topic, trả lời câu số 02 trước , sau khi trả lời xong 04 câu , mới quay trở lại câu 01. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỌC HẾT BÀI ĐỌC
Sau đây là phần đáp án của 17 bài Reading Comprehension trong tài liệu ôn thi AV đầu ra:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Câu 1
A
C
A
A
B
C
C
C
C
B
A
A
D
B
B
C
B
Câu 2
C
A
C
B
A
B
B
C
C
A
C
B
A
A
D
A
D
Câu 3
A
A
B
C
C
D
C
A
C
C
C
C
A
A
C
B
C
Câu 4
C
D
A
A
B
B
A
B
A
C
D
C
B
D
A
D
D
Câu 5
B
C
B
B
A
A
B
C
B
A
A
C
C
B
D
C
A
Câu 6
C

C
A
A
B
B

D
B
C
C
A
Câu 7


B

C
BCâu 8


C

B
DCâu 9
A
Câu 10
C

3) Phần Cloze : có thể lấy lại hoặc không , nhưng nhiều khả năng là không lấy lại
Sau đây là phần đáp án của 15 bài Cloze trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra :

Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
1
Is
Off
Also
One
Work
What
Has
To
2
Customers
For/ during
Plays
Way/ mean
Respon sible
About
Its
The
3
Money
Period
Time
Listen
On
Were
Decision
While/ when
4
Help
With
Out
Century
Charge
 Wanted
Sure
Sale
5
Losts
Travel
Job
There
Lots
Capital
Close
Could
6
Getting
Find
Day
Download
Between
Bought
People
Fee
7
Presents / gifts
Bussiness
More
From
When
And
In
Every
8
Between
Busy
Works
Did
To
Later
Well
Which
9
Have
Christmas
Responsible
Producing
Meet
Countries
On
Had
10
Hand
Dinner
Round
Know
For
Per / a
Together
Similar


Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15
1
Of
One
Called
You / More
Had
Use
Which
2
Because
Passengers
Such
Or
Under/ beneath / underneath
Make
Called/  named
3
By
Very/ so
In
Of
Well
Focus
Where
4
Run
On
Which
Than
A
On
When / as / while
5
Rather
Founded/ establishes
And
The
Though / however
Mind
Being
6
If/ whether
Most
Will
For
Which
Contract / project
Longer
7
Good
Between
Althoungt
More
And
Presentation
Suceeded
8
At
Make
On
Against / about / concerning
Like
Same
Was
9
Little
Because
This/ the
Other / similar
Know
Important
Anyone / Anybody / Someone
10
Answer
Internet
Never
Although / while
Until / till / before
Possible
Of
11


Would/ could
Spend/ study / work
Makes
Points
To
12


Made
A / per / every
What
Or
Up
13Could / should
But
For
First
14It / this / things
Other / extra
Listening
Were
15Have
There / additional
Sure
Whole / rest
4) Phần Controlled Writing : phải tự ôn thôi
Sau đây là phần đáp án của 15 bài Controlled Writing trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra :
Test1
1. Maria Wilson is the famous Managing Director of Beauty Boutique International plc
2. It is one of the world's leading beauty product chains.
3. She is a daughter of Spanish immigrants.
4. She was born and educated in Britain.
5. She opened her first Beauty Boutique in 1976
6. It was.so popular that she opened five more shops in 3 years. .
7. Since then business has developed at an amazing rate
8. The chain of Beauty Boutiques is now expanding allover the world.

Test 2
1. Sir Peter Parker is well known as a top manager.
2. He studied history at Oxford University between (from) 1947 and (to) 1950.
3. He worked as a manager for a number of companies during the 1950s and 1960s.
4. He became weli known to the public as Chairman of British Rail.
5. Hejoined British Rail in 1976 and left in 1983.
6. In 1978, he was awarded a knighthood by the Queen.
7. He was appointed as Chainnan ofMitsubishi Electric (UK) in 1984.
8.He wasthe firstnon-Japaneseto becomeChairmanofa Japanesecompany.
9. In 1991, the Japanese Government awarded him the Order of the Sacred Treasuic,
10.He wrote his autobiography,ForStarters,in 1989.

Test 3
1. Unileve is a British-Dutch company with its head offices in Rotterdam and London...
2. It now owns many well-known consumer brands, including Knorr, Lipton's tea, Omo, Dove and
Lux.
3. Knorr is their biggest food brand with a strong presence in over 80 countries and a product range
including soups, sauces, bouillons, noodl and complete meals.
4.Today it employs 247,000 people in 57 countries and sells its products in 150 countries to 150m customers.
5. Its worldwide turnover in 2002 was 48,760 million euros.
6. It spends 2.3% of its turnover on Research and Development.
7. It has'two global divisions, called Food and Home and Personal Care.
8. Over 50% of its'sales come from the Food Division.
9. It has 10 regional business groups to meet the needs of local markets.
10. This makes it an international manufacturer of leading brands in foods, home care and personal
care.

Test 4
1. Marks & Spencer is the most famous British shop in the world.
2. At the moment, there are 283 M&S shops in Briiain and other countries.
3. Currently, they are building a large new store in Paris.
4. There are about 50 stores in Canada.
5, More and more people, from Hong Kong to Lisbon, are buying (their) clothes and food from M&S.
6. The company employs about 50,000 employees worldwide.
7. Sales have increased by 80% over the last ten years.
8. Many of the shops abroad are franchises.
9. Owners of franchises buy all their stocks from M&S.
10. They pay the company a percentage of their turnover.

Test 6
1. Ubix cmputers is a publicly .traded corporaton actively trade4 on the NASDAQ.
2. The company was launched in 1999 with an IPO raising $70 million.
3. Shareholders own more than 80% of the company while upper level management and employee stock options own the remaining 20%.
4. Ubix is located in Denver, Colorado with manufacturing plants in Taiwan and Indonesia.
5. The total cash flow during 2000 was $365 million.
6. While total operating expenses for the past fiscal year totalled $180 million resulting in a pre-tax profit 0£$175 million.
7. Ubix Computers market share in the US domestic market has grown from 2% to 5% during the past 18 months.
8. Future plans include the development of a line of laptop computers to export to the Chinese
9. Ubix offers consumers computers that are made to meet their specific requirements, while pricing these computers at mass market prices.
10.This unique combination ensures Ubix will be a major market player in the near future

Test 7
1. Globalcall Communications is a global corporation.
2. It provides telecommunications solutions for clients both large and small.
3. The company first expanded to most major North American cities before becoming a major multinational player.
4. Presently, the company is' extending operati9ns to include voice over IP, as well as high-speed cable Internetaccess.
5. Globalcall Communications' team includes more than 40,000 specialists worldwide in more than 20 countries on three continents.
6. Next year will see the deployment of a third generation wireless communications network in Asian countries..
7. The future looks bright for Globalcall Communications.
8. By 2005 the company will be servicing more than 15 million households and businesses globally.
9. GIobalcall Communications will have become a household word
10.We look forward to serving clients ande planning to do evefything in our power to make sure
that your communication future is unlimited and simple.

Test 8
Dear Mr Smith,
1. Thank you for the letter offering me a job.
2. I am very glad that you have chosen me.
3. But I am afraid that I am unable to accept the offer.
4. I shall be taking up a similar position with another company soon.
5. As pay and conditions are better there I am turning down your offer.
6. Thank you for the time you gavelhave given to my application.
7. I am sure you will find a suitable applicant to fill the vacancy.

Test 9
Dear Mr Brown,
I. I am/was happy to get/when 1got your letter in which you offer/offering me a job in your company.
2. You don't / didn't tell me/ haven't told me when you want/wanted me to start working/to work for
you.
3. My present employer expects/is expecting me to stay with him till / until the end of this month.
4. We are thinking about buying a-house near the office.
S. My wife is anxious to find a good school for our children to attend / that/which our children can
attend.
6. She is worried they will/may/might not be able to cOntinueto study/studying the same subjects.
7. Let's hope our/these problems will not take long to solve.

Test 10
Dear Tom,
I. I am writing (in order) to cancel our meeting at the tennis club on Wednesday 13th,
2. As you can see from this notepaper, I am still in Madrid.
3. I arrived on Monday 4n, and (I) expected / was expecting / had expected I expecting to retum to London on Thrsday 7th July.
4. Things have not gone / are not going according to plan so 1have to stay several more days.
5. I met Mr Martinez on Tuesday 5 th July and (I) visited his factory in order to inspect his / the / some new products..
6. However, we have not yet reached an agreement on/about/concerning(the) prices and (the) deliverydates.
7. The contract has not been / is not signed yet and so 1must stay until it islhas beeik
8. Despite (all) the/these difficulties, 1 have enjoyed / am enjoying visiting the' Prado Museum and eating in the/some excellent restaurants here.
9. I will phone you when/as soon as I am back in London, look forward to working with you.

Test 11
Dear Sir,
1.I am writing in reply to your advertisement in yesterday's 'Evening Guardian'.
2. In it you say/said (that) you are/were looking foa secretary with good typing skills who must be / is fluent in Frenchand English.
3. I have just completed theta two-year bilingual secretarial course at my local college.
4. At the end of the/my course I passed all my/the exams with good marks.
5. Before I started it, I (had) spent alone year in France living with a French family.
6. While I was there1.learnedllearnt (how) to speak French fluently.
7. I will / shall / would / should be grateful if you could/wouldsend me (some) more information about the / this job with / and the / an application form.
8. I look forward to hearing from you.

Test 12
Dear Sir,
I. I am writing to complain about a recent skiing holiday that I booked through! with your company.
2. From the (very) first day things/everything wnt wrong.
3. The hotel I stayed inlat was very disappointing as/because there was no room service and nothing seemed to work properly.
4. What was worse was that the resort was not suitable for beginners like me.
5. On the third day lbrought my complaints to th attention of your representative who said he would look into them.
6. Nothing happened until the day before I left when I was given a special room.
7. I am/was not satisfied with the holiday or the service I received from your representative.
8. I am now writing to ask for a full refund,
9. I look forward to receiving a cheque for $850 from you.

Test 13
Dear Mike,
1. I just thought I'd drop you a line and tell you about the summer job I've just got in a local bookshop.
2. They've just sent me all the rules of the job and I must say some of them look a bit strict!
3. I'll have to get there on time - that is at 8.30.- and they say that anyone who is regularly late will get sacked.
4. We're supposed to be smartly dressed - things like jeans won't be allowed.
5. We're all supposed to try hard to deal with the customers as quickly and as well as we can and are polite to them all.
6. We are told to ask someone senior ifthe's a questonwe can'answer.
7. I looks as if Fm goingto be prettybusy!
8. I'll be taking-orders on the phone, getting orders ready before people come to collect them and that the shelves are always full.
9. Still, they're going to pay me every week, which I'm glad about.. .
10. I'm not-sure if I'm going to enjoy it but it won't be for long and I do need the money.
Hope to see yousoon.

Test 14
Dear Sir,
1. In reply to your kind offer of a position with your company, I am afraid that I must decline.
2. Although the conditions and hours of work at your company are congenial, there are three factors which make a change of employment difficult for me at the present time.
3. First, the location of your office is too far from te centre of the city, where I live.
4. I would have to spend at least three hours travelling to and from work every day.
5. Second, the starting salary at your company is lower than my present salary, and, when  I have just bought a new house , I am short of money.
6. Third as you explained to me the other day, your company has a strict seniority system, resulting / which results in a slow pace of promotion.
7. In my present job I can work at home, using my computer, so I don't have to travel to work.
8. Hi addition, I have just been promised a rise in pay.
9. And I am eligible for promotion every six months.
Yours truly,

Test 15
DearMrSalt,
1. I was very interested to read your article about global wanning in the newspaper.
2. I am afraid I don't agree with you or number of points.
3. Firstly you say that some scientists do not believe the theory.
4. Who are these scientists? I have never heard of them.
5. Secondly, it is not true that global warming receives too much publicity.
6. On the contrary we need to make the public more aware of such danger.
7. We must all put pressure on the authorities if we want something to be done.
8. Lastly you seem to suggest doing nothing in case the scientists are wrong.
9. Well if they are right. It will be too late by the time we find out.
Yours sincerely,

5) Phần Sentence Transformation : phải tự ôn thôi
Những điểm ngữ pháp được giới hạn lại trong phần này
a)      Passive -> Active
b)     Active -> Passive
c)      Direct speech ->  Indirect speech
d)     Conditionnal sentence
e)      Wish
f)       Would rather
g)      Inversion
h)     Modal + have+ pp
i)        However + adj / adv + s+v…  , clause
j)       Adverb clause of concession
Althoung + clause, + main clause vs. in spite of +N.pharase, + main clause

Những câu mẫu ví dụ :
a)      If you ask me in advance, I’ll be willing to work overtime.
Provided you ask me in advance, I’ll be willing to work overtime.
b)      I would prefer you to launch your advertising campaign in the Southeast Asia .
I’d rather you launched your advertising campaign in the Southeast Asia.
c)      It’s possible that they turned down my offer.
They might have turned down my offer.
d)     You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mr. Jones.
Nowhere will you find a  more dedicated worker anywhere than Mr. Jones
e)      “ Can I allow Bitis’ a 10 % discount ?”
Ms. Brown asked the Sales Manager if / whether she could allow Bitis’a 10 % discout.
Sau đây là phần đáp án của 15 bài Sentence Transformation trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra :
TEST 1
1. I might have got/gotten a betterjob if I had studied harder.
2. The man in chief suggested checking everything once more …...that they (should) check everything once more.
3. Vietnam is acknowledged to have / completely controlled SARS from a very early stage of the epidemic. I had a complete control over SARS
4. It is a pity /  regret (that) I didn't apply for that job.
5. Everybody was astonished at/by Alice's strange ideas.

TEST 2
I. Henry wished (that) he/she hadn't / had not bought the second-hand car
2. Amanda finally succeeded in getting a good job
3. You don't have to finish the work today.
4. Sebastian has been a TV presenter Iworkedlbeen working as a TV presenter for five years/since 1986
5. Who do these documents belong to?

TEST 3
1. Alice is responsible for looking after (the) new staff
2. My insurance form should/ought to have been signed by the!my/a doctor.
3. When the goods arrive in/at the shop, they are inspected carefully.
4. George used to be much more energetic (than he is now /  at present)
5. Tim wondered if he would (ever) find ajob.

TEST 4
1. You can'only get (the) 40% discount/.the discount if you buy all twelve books at the same time.
2. Paul apologized for giving (having given) Susan thewrong number.
3. The newswassobadthatthat Helenburstintotears.
4. Unless he works harder, he'll lose his job.
5. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

TEST 5
1. It tookthreeanda halfhoursto flyto Moscow.
2. There are more than a thousand employees in the factory where I work.
3. Nobody who was at the meeting will say anything to the press.
4. Judy has been wQrkingwith us for eight years
5. In had had your address I would have written to you.

TEST 6
1. In were you, I'd buy it.
2. The manager threatened not to select Brian for the team! that Brian would not be selected for the
team..
3. Although cars cause pollution, people (still) want them.
4. I needn't have written that letter.
5. Today American women are used to earning their own money.

TEST 7
1. However hard she works, she never seems to succeed.
2. The customer insisted on ! upon speaking to the director. OR: The customer insisted (that)e had
to speak to the director.
3. In spite of [the poor economic climate]! [facing the poor economic climate]! [the fact that we are
facing the poor economic climate], our sales have held up.
4. These products have been designed by a special team since 2 months ago.
5. William suggested that Peter should complain to the company

TEST 8
1. The date of the meeting will have to be changed again.
2. I'll finish the work tonight if you like/want me to, shall I?
3. You've (got) to see the manger tomorrow morning.
4. Every,time we rang there wasn't any! was no ,answer
5. In spite ,of his good salary! having a good salary! of the fact that he had a good salary, he was
unhappy in his job.

TEST 9
I. He objected to his secretary (') coming late to work! the fact that his secretary came late to work
2. This cheque has not been signed.
3. Ifhe phones immediately he won't get any information.
4. The office manager wondered why he hadn't got a computer before.
5. I am looking forward to meeting/seeing you again soon.

TEST 10
1. Tom advised Mary not to lend him any more money.
2. I've been working work for the company! have been with company for one year.
3. Don't sign the delivery note withoutlbefore checking/ having checked for damage:'
4. I suggest (that) you (should) meet to discuss the pay offer.
5. I would rather you delivered the sofa! you have the sofa delivered on Friday.

TEST 11
1. That old typewriter is not worth repairing.
2. If Mr Mills had not beenlarrived late/ had been on time/ had arrived on time he would not have lost his job
3. James didn't sign the contract until he had spoken to his lawyer.
4. When the goods arrive inlat the.shop! are delivered to the shop, they ar inspected carefully.
5. Tom wondered if/whether he would (ever) find /get / obtain a job.

TEST 12
I. You didn't forget to post the letter, did you?
2. You can only get / receive / have /obtain the 40% discount, you buy all twelve books at the same time.
3. She said that if I had paid the bill earlier, they wouldn't have connected the phone.
4. I'd rather you signed the contract without any further delay.,
5. Are you getting along with your boss?

TEST 13
1. Were it not for the money this job wouldn't be worthwhile.
2, Nobody who was at the meeting will say anything to the press.
3. It’ s (high/about) time I went/got back to work.
4. I have no intention of discussing this matter any further:
5. There has a considerably fall in the value of sterling in the past week.

TEST 14
1. My applicatiori for.the job was turned down.
2. Never have there been more people out of work in this country.
3. Only after the money islhas been received can/do we dispatch goods! will goods be dispatched.
4. You pay in twelve successive monthly installments.
5. The Prime Minister is thought to be considering raising taxes.

TEST 15
1. It has been suggested that income tax (should) be abolished.
2. However hard she works, she never seems to succeed.
3. It was not so much a discussion as an argumnt.
4. Robert now wishes (that) he had accepted! taken the job.
5. There has been a dramatic increase / rise in (the) houses prices this year.

6) Phần Composition : Giới hạn lại còn 07 chủ đề / 15 chủ đề
Đó là : 3,4,5,6,7,13,15
Topic 3 :  People have different ways of escaping the stress and difficulties of modem life. Some read; some exercise; others work in their gardens. What do you think are the best ways of reducing stress? Use specific details and examples in your answer.
Topic 4 : People work because they need money to live. What are some other reasons that people work? Discuss one or more of these reasons. Use specific examples and details to support your answer.
Topic 5 : Which would you choose: a high-paying job with long hours that would give you little time with family and friends or a lower-paying job with shorter hours that would give you more time with family and friends? Explain your choice, using specific reasons and details.
Topic 6 : We all work or will work in our jobs with many different kinds of people. In your opinion, what are some important characteristics of a co-worker (someone you work closely with)? Use reasons and specific examples to explain why these characteristics are important.
Topic 7 : Some people prefer 10 work for a large company. Others prefer to work for a small company. Which would you prefer? Use specific reasons and details to support your choice.
Topic 13 : Is it more important to be able to work with a group of people on a team or to work independently? Use reasonsand specific examples to support your answer.
Topic 15 : Some people say that the Internet provides people with a lot of valuable information. Others think accessto so much information creates problems. Which view do you agree with? Use specific reasons and examples to support your opinion

7) Phần Listening : lấy lại 40% trong CD.
·         Khác với mọi năm, các thầy cô sẽ không đọc mà học viên phải nghe bằng máy casseset, học viên sẽ được nghe 03 lần mỗi đoạn văn
Sau đây là phần đáp án của 10 bài Listening trong tài liệu ôn thi anh văn đầu ra :

Test 1
PartOne
Key
1. camera
2. becausehe canlookbackat all histravelsand thepeoplehe's met
3. a trainticketto Brighton
4. the loveof herlife
5. about £40

PartTwo
1.a game
2. He has to write a report.
3. because she is sick in bed
4. from his hous
5. 9:00 PM

Part Three
1. calling
2. game
3. finish
4. house
5. food

Test 2
PartOne
1. Prada bag
2. yes
3. everyday
4. tree
5. build a tree house for the children to play in

Part Two
1.She's out of the office.
2. information on after-sales service
3. 3:30PM
4. Kordell
5. 560 – 1287

Part Three
1. speak
2. back
3. newest
4. description
5. service
6. repaired
7. material
8. spelled
9. correct
10. sure
Test 3
Part One
1. in New York
2. to discuss the project
3. 2
4. because the exchange rate changed
5. No, they didn’t

Part Two
1. business and pleasure
2. at a hotel
3. more than four days
4. CD player, clothing, and books
5. She was born in that country

Part Three
1. passport
2. visit
3. attend
4. downtown
5. luggage
6. personal
7. country
8. parents
9. since
10. enjoy

Test 4
Part One
1. clothes for men and women
2. fashion – conscious people aged 20 to 35
3. No, it doesn’t
4. about $ 260 million
5. to open 5 new stores

Part Two
1. leisure sporting activities
2. 18 - 26
3. tennis
4. sell tennis rackets
5. They are very health conscious

Part Three
1. review
2. proposal
3. consumer
4. active
5. cited
6. gender
7. consider
8. footwear
9. trend
10. details

Test 5
Part One
Key 7.3
1. (i) reaching the right people
(ii) clear markting messages
(iii) working well with sales teams
2. customer orientation
3. orange mobile phone campaign
4. She thinks they are very interesting and incredibly exciting
5. fantastic, memorable 'and meaningful

Part Two
1. a preliminary interview
2. He worked as a custodian.
3. a kind of beverage.
4. He will not contact him for further consideration.
5. uninformed

Part Three
1.stated
2.networks
3.night
4.create
5. include
6. never

Test 6
Part One
1. an electrical goods manufacturer
2. free flights
3. because sales went up
4. because they simply couldn't keep up with the demand and they were overspending a lot on
these prizes.
5. negative publicity for the company

Part Two
1. carpet cleaning
2. the carpet
3. $29.95
4. spot cleaner
5. 637-500 I

Part Three
l. family
2.mud
3.spile
4.football
5.connecting
6.bottle
7. 15%

Test 7
Part One
Key
l. Climbingthehighestmountainoneach of the.? continents.
2. Forreasonsof sponsorship
3. In November.
4. Com,:"unicationwiththe peoplethatshe wasclimbingwith.
5. No

Part Two
1.Frontier Furniture
2. microwaves
3. a color TV
4. opposite Union Square
5. 10:00 AM to 9:30 PM

Part Three
1. looking
2. new
3. dining
4. tonight
5. delivery
6. daily

Test 8
Part One
Key
1. more forceful
2. logically
3. (i) the background
(ii) the education
(iii) the cultural difference
4. because they are focusing too:much on their weaknesses.
5. No, they don't

Part Two
1. He has no need for a ring.
2. The handle is damaged.
3. it is stained.
4.$25
5. only records

Part Three
1. ring
2.bargain
3. cracked
4. stains
5. scratched
6.steal
7. charge
8. similar
9. offer
10. stick

Test 9
Part One
1. by following a tight monetary policy
2. Yes, it h.
3. because it is still 16%
4. (1) offering new tax incenties (2) making a renewed effort to reduc;egovernment bureaucracy
5. attractive investment opportunities

Part Two
1. a membership to a sports club
2. access to free meals and beverages
3. He doesn't need the service being provided.
4. The man might be called by another company representative in the coming weeks.
5. Mr. Phillips

Part .Three
1. offer
2. airfare
3. dance
4. membership
5. listen
6. facilities
7.fitness
8. list
9. database
10.during

Test 10
Part One
1.To show he is interested in the opportunity
2. how old it is, what it does, how many people it employees, and how fast it's growing
3. Answering their questions fully, but not too long
4. Yes, he does.
5. (i) "What is your medium-termplan for the company?"and (ii) "What is your policy on
traininganddevelopment?"

Part Two
1. More than 300 hours
2. from12:00 midnightto 12:00 midnight
3.30
4. $29.95
5.  free email

Part Three
1. neighborhood
2. relax
3. major
4. management
5.agency
6. science
7. part-time
8. scholarship
9. working
10.cook

8) Phần Speaking : Giới hạn lại còn 07 chủ đề / 20 chủ đề
1.      (5) What is important when going for a job interview ? You should say:
* Knowledge of company
*  appearance
*  arriving on time
2.   (6) What is important when making travel arrangements for a business trip? You should say :
   *  convenience
   *  cost
   *  comfort
3.  (8) What is important when organizing a meeting?  You should say:
   *  agenda
   *  length of meeting
   *  types of rooms
4.  (9)  What is imprtant when choosing suitable transport for a business trip ? You should say :
   *  convenience
   *  cost- effectiveness
   *  enjoyment
5.  (11) What is important when setting up a new business? You should say:
   *  business plane
   *  management experience
   *  financial backing
6.  (12) What is important when deciding  whether to apply for a new post ? You should say:
   *  location
   *  career prospects
   *  salary
7. (18) What is imprtant when deciding whether to obtain a further qualifications? You should  say:
   *  time commitment required
   *  career benefits
   *  interests
Khi đi thi , các học viên phải bình tĩnh, nói sai hay nói đúng, phát âm chuẩn hay không chuẩn, thì cứ nói. Thầy cô chỉ kiểm tra khả năng nói lưu loát của học viên mà thôi. Đừng ngại sai mà không nói, vì không nói hoặc cứ ấp úng lựa lời để nói cho đúng , cho hay thì thầy cô cũng không nâng đỡ được
Nếu phần thi speaking này rớt (<03 điểm) thì cho dù các kết quả thi khác tốt, học viên vẫn bị rớt Tiếng Anh đầu ra.
Nói chung đi thi phần này phải :
·         Chuẩn bị trước 01 bài giới thiệu về bản thân mình + công việc + gia đình
·         Chuẩn bị trước 07 bài mini presentation theo 07 chủ đề đã giới hạn
·         Quan sát,hỏi han người đi thi trước mình xem thầy cô đã hỏi ý gì, vì đa số thầy cô sẽ hỏi đi hỏi lại những câu đã hỏi, vì sự sáng tạo của thầy cô cũng có giới hạn.
·         Tránh là những người đi tiên phong thi vấn đáp, vì lúc này thầy cô còn xung , sẽ đặt câu hỏi nhiều
·         Nếu có thể được , nên cố gắng sắp xếp để được thi vấn đáp gần cuối, vì lúc này thầy cô đã thấm mệt nên sẽ không còn hơi sức đâu hỏi nhiều
·         Nhưng nhìn chung, thi vấn đáp sẽ diễn ra theo thứ tự A,B,C
·         Tạo thiện cảm với thầy cô phỏng vấn, bằng một nụ cười tươi ngay khi gặp.
Sau đây là 7 đề tài nói theo mẫu
 
 Topic 1: What is important when going for a job interview?
Job interviews play a very important role in whether or not someone gets the job they are applying for. They are important because they give the employer or interviewer a chance to see first hand what the person is all about and what they like or dislike about the individual. The interview is a crucial aspect of the hiring process. Much is weighed on this first encounter.
In the preparation for a job interview, one must begin by taking a look at oneself. Being clean and neat would definitely be a plus in making a good first impression. There is only going to be one chance at making a positive first impression, so nothing should be overlooked.
After the external things are taken care of, preparing for the interview questions should be next. Here are some common questions asked at job interviews and after reading them you will see why a little practice would not hurt, especially to the person going on his or her first interview.
1.   Tell me about yourself?
2.   Why do you want this job?
3.   What are your strengths?
4.   Why should we hire you?
Once you are in the interview and have greeted the interviewer or interviewers with a firm handshake and eye contact, you are now ready to begin. As the questioning begins remain calm and keep occasional eye contact going throughout the interview with everybody that is there. Most importantly though, you may have to convince the company you are interviewing for that you are in sync with their corporate culture.
In closing out the interview be sure to offer a handshake and smile. Keep eye contact going and maybe say something like, "Thank you for your time, and I look forward to hearing form you."

Topic 2: What is important when making travel arrangements for a business trip?
Before you travel on business and begin packing your mobile gear, there are a few simple questions you need to answer to help you determine which mobile gadgets you must take and which you don't require. Make sure you get all the details in advance to make planning and packing your mobile gear easier.
Destination - Domestic or International
Once you know where you are going, you can investigate the airport, rail and hotel amenities to determine which will provide you with the best business services including good Internet access. If you are traveling internationally you must ensure that you have the correct paperwork required by Customs completed in advance. Don’t leave details like that to the last minute.
Duration of Trip
When you know how long your trip will be, you have a better idea of the mobile gear you need to pack and what quantities you will require. Don’t rely on being able to buy replacements if you have forgotten something, such as batteries.
Purpose of Trip
Is the trip a sales trip or are is it a conference? When you know the purpose of the trip, you can decide which of your mobile gadgets to take and which can safely be left behind. If you are in doubt, speak with more experienced co-workers for their advice.
Your Responsibilities
Will you be a spectator or participating in events? If you are there merely to learn and observe you may not require your laptop and can get by with your PDA and cell phone. On the other-hand, if you will be presenting material either to customers or co-workers, you may want your laptop to prepare presentations and review material.
Safety & Security
Take a moment or two to consider the security and safety risks your mobile gear may face while traveling.
Vehicle Safety
Whether you use your own vehicle or a rented vehicle, it's important to do a quick safety check to ensure your trip will be safe.

Topic 3: What is important when organising a meeting ?
Organising a successful meeting takes time and planning. Try to allow plenty of time to plan and publicise the meeting and ask others to help. There are a number of elements to consider when planning a meeting.
Purpose
What is the central purpose of the meeting? Why is it important for members to be there? Thinking about the purpose will enable you to clarify what needs to be covered and keep control of the agenda.
Time and place
Think about when would be the best time for a meeting. Consider the dates of other meetings that you may need to feed into. The venue needs to be comfortable and accessible for everyone. If the meeting will involve people from other sites consider rotating the venue.
Duration
Don’t make the meeting too long. Let people know in advance when it will end so they know what they are committing themselves to.
Refreshments
Always a good idea, particularly if you are going to be holding your meeting at lunchtime. You need to make sure that people are paying attention to the subject being discussed and are not being side-tracked on how they can balance their plates and coffee at the same time! If you provide food then give people time to sort themselves out at the beginning before you start the meeting.
Involvement
Involve as many people in organising the meeting as possible.
Agenda
Members need to know that the issues covered at the meeting will be relevant to them and that they will be able to discuss issues that are important to them. Make sure that you are clear about the issues to be discussed in your publicity.
Turnout
If you have put a lot of time and effort into planning a meeting you’ll want to make sure people come. Part of holding a successful meeting is making sure that you have explained to your members, clearly and in person, why they need to be there. Attending meetings should become something members expect to do, whether it is a general membership meeting or a departmental meeting.

Topic 4: What is important when choosing suitable transport for business trip? You should say:
Before you travel on business, there are a few simple questions you need to answer to help you determine which kind of transport you must take. Make sure you get all the details in advance to make your business trip easier.
Whether you use your own vehicle or a rented vehicle, it's important to do a quick safety check to ensure your trip will be safe. Check fluid levels, tire pressure, make sure there is a spare tire available and it's ready to go if needed. Know what insurance coverages you have and you might even look into third-party programs such as what are offered by Auto Associations. If the vehicle is rented who is repsonsible for repairs if required?
In addition to safety, convenience is also important, especially with long distance. Convenience helps you be healthier so that you can work more effectively.
Third, cost-effectiveness is also a concern whether you use your own vehicle or a rented vehicle or you go by airplane. If you use your own vehicle, that’s the cost of fuel and  and other expense, if you go on a rented vehicle or you go by airplane, that’s the fee of tickets.
Fourth, you should consider the enjoyment of the journey when choosing transport, if you go by vehicle, you can see the scenery in the streets, if you go by airplane, it’s just take you a short time to go to your destination.
In short, every kind of transport has its advantage and disadvantage. So you should choose the suitable transport depending on the specific situations.

Topic 5: What is important when setting up a new business ?
You need four things to create a successful startup: The idea to start a business, to start with good people, to make something customers actually want, and to spend as little money as possible. A startup that does all three will probably succeed.
The Idea
In particular, you don't need a brilliant idea to start a startup around. The way a startup makes money is to offer people better technology than they have now. But what people have now is often so bad that it doesn't take brilliance to do better.
What matters is not ideas, but the people who have them. Good people can fix bad ideas, but good ideas can't save bad people.
People

What do I mean by good people? It means someone who takes their work a little too seriously; someone who does what they do so well that they pass right through professional and cross over into obsessive.
What Customers Want
This is an important factor of a successful business. Most businesses are not successful because they don't give customers what they want.
Raising Money
To make all this happen, you're going to need money. It's wise to take money from investors. To be self-funding, you have to start as a consulting company, and it's hard to switch from that to a product company.
Not Spending It
When and if you get an infusion of real money from investors, what should you do with it? Not spend it, that's what. In nearly every startup that fails, the proximate cause is running out of money. Usually there is something deeper wrong. But even a proximate cause of death is worth trying hard to avoid.

Topic 6: What is important when deciding whether to apply for a new post?
When you are fed up with your current post or when you see a new oppotunity, you may want to change your work and apply for a new post. There are plenty of elements to consider when deciding whether to apply for a new post.
First, the location of te company you will apply for. Please answer the following questions: Is it convinient for you to go to work? Is the company far or near your house? If it is convinient for you to go to work, you will feel more comfortable when going to work and if the company is near your house, you will save a lot of time to do other things you want.
Second, the career prospects. When you decide to apply for a new post, please make sure that you will get on well with your work and you will have opportunities to get promotions.
Third, the salary is also important. You can compare the salary with that of similar jobs and positions. Please make sure that the salary of your new post is high competitive.
In a nutshell, to apply for a new post is a hard decision. Your decision will affect your future. So please think carefully before deciding.

Topic 7: What is important when deciding whether to obtain a further qualification?
Once you have completed your initial qualification you may want to pursue further qualification. There are plenty of elements to consider when deciding whether to obtain a further qualification.
Time commitments
Everyone has a lot of duties in their lives. How to balance the time for working, relaxing and studying is a thorny problem. Please make sure that you have enough time for studying so that you don’t fall into stress in the process of study.
Career benefit
Graduating with a postgraduate degree can significantly improve your career prospects. However, study takes time, so please study more if you have time.
Interest
You can get good knowledge with higher study. Study help to improve your knowledges and skills. Certain job requires certain skill. So developing skills is essential for some works.
PHỤ LỤC
KEY TO SAMPLE TESTS 1
Paper One: Reading
Section 1: Vocabulary and Grammar (15 marks)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
C
C
D
C
C
D
A
B
D
D
A
C
B

Section 2: Reading Comprehension (10 marks)
Passage1:

1
2
3
4
5
C
D
A
C
B
Passage2:
1
2
3
4
5
D
A
C
D
D

Section 3: Reading Cloze (10 marks)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
born
they
go
and
Korean
when
stayed
about
there
his


Paper Two: Writing
Section 1:Controlled Writing (10 marks)

1. Unilever is a British-Dutch company with its head offices in Rotterdam and London.
2. Itnow owns many well-known consumer brands,including Knorr,Lipton's tea, Omo,Dove
and Lux.
3. Knorr is their biggest food brandwith a strong presence in over 80 countries and a product
range including soups,sauces,bouillons, noodles and complete meals.
4. Today it employs 247,000people in 57 countries and sells its products in 150 countries to
150m customers
5. Its worldwide turnover in 2002 was 48,760 million euros.
6. It spends 2.3% of its turnover on Research and Development.
7. It has two global divisions, called Food and Home and Personal Care.
8. Over 50% of its sales come from the Food Division.
9. It has 10 regional business groups to meet the needs of local markets.
10.This makes it an international manufacturer of leading brands in foods, home care and
personal care.

Section 2: Sentence Transformation (5 marks)
1. If Juan does not find a good job before September, she will stay on at school.
2. Mary asked John not to tell anyone her new address.
3. In spite of his (bad) coldWilliamstillwentto work.
4. I wish (that) I had finished my homework last night.
5. I would rather you delivered the table on Saturday.

Section 3: Composition (10 marks)
Paper Three: Listenine Comprehension
Part 1 (10 marks)
1. founder and CEO ofNike
2. a famous sports and fitness company
3. He loves sports and fast cars.
4. a tattoo of the Nike logo
5. No

Part 2 (10 marks)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
organized
resources
major
growth
heat
Farmers
insects
polluted
continents
huge

Part 3 (10 marks)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
B
A
A
C
C
B
B
C

Tapescript
(Giáo viên đọc)
Part One
Meet Phil Knight
Phil Knight is the founder and CEO of Nike, a famous sports and fitness company. He is from Oregon, USA. He is 65 and is a very rich man. He is married, and his wife's name is Penny. They have two sons and one daughter. Knight loves sport, includingennis, running and golf. He also likes fast cars. He says, .' I love the fact that Nike is about sports.' He has a tattoo of the Nike logo on his left leg.

Knight is interested in Asia, especially Japan. His office is full of objects from Asia. It is in Nike'sWorldHeadquartersin Beaverton,Oregon.

Part two
In the decade of the 1970s the United Nations organized several important meetings on the
human environment to study a very serious problem. We humans are destroying the world around us: We are using up all of our natural resources. We must learn how to conserve them so that our children will have something to live on.
There are several major parts to this prolem.

Population: Most problems of the environment come from population growth in 1700. There were 625 million people in the world. In 1900 there were 1.6 billion, in 1950 25 billion, and in 4.4 billion. In the year 2000.there will be 6.3 billion. More people need more water, more food, more wood and more petroleum.

Petroleum: We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to heat our
buildings in winter. Farmers use petrochemicals to make the soil rich. They use them to kill insects that eat plCi11tS.These chemicals go into rivers and lakes and kill the fish there. Thousands of people also die form these chemicals every year. Chemicals also go into the air and pollute it. Winds carry this polluted air to other countries and other continents.

We now have the information and ability to solve these huge problems. However, this is not a problem for one country or one area of the world, but for all humans.

Part Three
Lindsay Owen-Jones is not a big man - about 1.65 metres - but he's president of L'Oreal, the world's largest cosmetics company, and he has a salary off 6.8 million. The company is very international and has interests in 130 countries; 30 percent of its sales are to the OS.

L'Oreal is a French company and Owen-Jones is British (he comes from Liverpool). He lives in Paris and speaks perfect French. In fact, his colleagues say he speaks four languages or more.

Owen-Jones is a graduate in modern languages from Oxford University and alsoas a
business qualification from Insead in Paris. His first job with L'Oreal was as a sales
representative, selling shampoo. Now he's CEO. The staff 'OfL'Oreal think he is an excellent manager. Two French business magiwnes made him 'Best Manager of the Year' in 1998.

Owen-Jones is now 57 years old. He has a wife and a daughter. He likes rugby, football and driving racing cars.
Based on an article in The Observer

KEY TO SAMPLE TESTS 2
Paper One: Reading:
Section 1: Vocabulary and Grammar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
A
D
D
A
A
C
A
C
C
B
B
D
B
B

Ssection 2: Reading Comprehension
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
A
D
C
B
A
C
C
B
D

Section 3: Reading Cloze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
of
encyclopaedia
lookingIsearching
what
is
between
cost
been
only
in

Paper Two: Writing:
Section 1
1- 2. I am a Vietnamese student at Ho Chi Minh City University of Economics doing a
Master's Coursein Business Studies.
3-4. I intend to spend six months in England from January next year, preparing for the
Cambridge First Certificate.
5. Your college was recommended to me by a fellow student.
6. I would like details of / about the First Certificate course, including fees and dates.
7-8. Could you also let me know if you can provide accommodation for me in Brighton
with an English family
9. Thank you for your attention
10. I look forward to hearing from you soon.

Section 2
1. Mr. Janssen apologised for the delay of the payment / for delaying the payment.
2. He advised me to make a formal complaint to get the compensation.
3. Could I have the goods delivered to my home ?
4. Our supplier wishes (that) they had met our requirements.
5. It is possibly difficult to find suitable accomodation.

Section 3: Composition (10 marks)
Paper Three: Listening Comprehension
Part One
1. a founder of Wipro
2. a very successful IT company
3. simplicity and humility
4. due to the stocks allocated to them
5. He inspires his organization by his dedication, his humility, and his simplicity.
Part Two
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
economic
market
foreign
effects
worrying
peaceful
architectural
scene
springing
commercial

Part Three
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
A
A
A
C
D
C
A
A
Tapescript
(Giáo viên đọc)
Part one
Mr. Edward Blake is the founder of Wipro, a very successful IT company. He has inspired his organization by his dedication, his humility, and his sheer simplicity. Although some of his lower-level staff have become millionaires due to the stocks allocated to them, the entire organization follows his values of simplicity and humility and strives towards perfection.

Part Two
For years, Vietnam had a classical Marxist economic system characterised by central planningand control. Then, in 1986, the policy of opening up the country to market forces and foreign investment was introduced. Twenty years later, the effects can be seen everywhere. Take the city of Hanoi, for example. Ten years ago you could wandr around on foot without worrying about traffic. The city itself was' peacefu and elegant, with lovely tree-lined avenues and many buildings of great architectural interest. The scene today is very different. Traffic has become a serious problem: Vietnam has over one million cars and over nine million motorbikes, seven times the number there were in 1990. Hotels and office buildings are springing up allover the city, and commercial rents in Hanoi are now as high as in Paris and 70% higher than in Sydney.

Part Three
Nelson Ferreira: .

OK, so before I tell you about our exciting new model, let me first give you a few basic facts about our company.

loading...
l

Không có nhận xét nào: