Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Kiếm tiền online danh sách website đi backlink hiệu quả cho web

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Kiếm tiền online

Phim mỹ xin giới thiệu đến các bạn danh sách những website có PR=9 để đi backlink hiệu quả

kiem tien online, kiếm tiền online, kiếm tiền trên blogspot, seo blogspot
danh sách website pr=9, 10 đi backlink chất lượng
Việc đi backlink trỏ vể website là một trong những vấn đề quan trọng trong seo web top (trong vấn đề seo có hai dạng là seo onpages và seo offpages) thì việc đi link là vấn đề thuộc về offpages.Việc đi link sẽ tăng thứ hạng từ khóa trong seo của bạn, tăng độ trust webiste từ đó đẩy mạnh việc đưa website lên top google và tăng traffic kiếm tiền online.

Tuy nhiên việc đi backlink cần được chọn lọc để có những backlink chất lượng (thế nào là backlink chất lượng thì bạn có thể search trên google nhé). Ở đây mình chỉ chia sẽ danh sách các website có PR=9 và 10 rất tốt cho seo website, seo blogspot và dặc biệt là seo youtube.

Những website có PR = 9 :
       1. Linkedin.com
       2. Issuu.Com
       3. VK.Com
       4. Sba.gov
       5. Youtube.com
       6. Plus.google.com
       7. Flickr.com
       8. Disqus.com
       9. Drupal.org
       10. Adobe.com
       11. Mozilla.org
       12. www.w3.org
       13. Facebook.com
       14. Pinterest.com
       15. phpBB.com
       16. Yahoo.com
       17. Blogger.com
       18. OpenSource.org
       19. Opera.com
       20. eBay.com
       21. WordPress.org

    Những website có PR = 10
       1. Google.com
       2. Addthis.com
       3. dhhs.gov
       4. sparklingfantasy.com
       5. eua.be
       6. universitas21.com
       7. brasil.gov.br
       8. universia.es
       9. us.gov
       10. hhs.gov
       11. wdl.org
       12. coimbra-group.eu
       13. w3.org
       14. USA.gov
       15. adobe.com
       16. India.gov.in
       17. CNN.com

Phim mỹ sẽ tiếp tục updates thông tin các backlink chất lượng giúp bạn seo web và kiếm tiền trên internet từ nó.
loading...
l

Không có nhận xét nào: