Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Tìm hiểu và tạo file robots.txt chuẩn seo web

Bài viết liên quan: Đi đây đó
Xin chào các bạn đang muốn tìm hiểu hoặc đang làm seo web trên các công cụ tìm kiếm. bài viết hôm nay phim mỹ xin giới thiệu đến các bạn cấu trúc, ý nghĩa và cách tạo file robots.txt thân thiện với con spider.

kiem tien online, kiếm tiền online, seo web


File robots.txt là một file vô cùng quan trọng của website về phương diện làm seo (tối ưu hóa trang web lên công cụ tìm kiếm) vì trước khi con spider muốn vào website của bạn, nó phải quét file này trước để biết là nó có được tiếp tục đi vào hay không? vì vậy việc tạo file này là vô cùng quan trọng.Tạo file robots.txt như thế nào. Về cơ bản, bạn chỉ cần tạo một tập tin văn bản bằng NotePad của Windows hoặc bất kỳ trình soạn thảo khác mà có thể tiết kiệm ASCII .txt file.

Sử dụng cú pháp sau:

User-Agent: {} tên spider
Disallow: {} tên file

Ví dụ, để nói con nhện Inktomi, được gọi là Slurp, không index các tập tin orderform.html và junk.html thì bạn  tạo một file robots.txt như sau:User-Agent: ArchitextSpider
Disallow: orderform.html
Disallow: junk.html

Sau đó bạn sẽ tải lên tập tin robots.txt này vào thư mục gốc của trang web của bạn. Mặc dù đây là một giao thức tự nguyện, nhưng hầu hết các công cụ tìm kiếm sẽ tôn trọng nó.

Bạn có thể thêm nhiều dòng để loại trừ các trang từ các công cụ khác bằng cách xác định các tham số User-Agent một lần nữa trong cùng một tập tin, sau nhiều dòng Disallow. Mỗi câu lệnh không cho phép sẽ được áp dụng cho các cuối cùng User-Agent đã được quy định. Nếu bạn muốn loại trừ toàn bộ thư mục, sử dụng cú pháp sau:

User-Agent: ArchitextSpider
Disallow: / mydirectory /

Các tùy chọn khác là để loại trừ các trang từ tất cả nhện với:

User-Agent: *
Disallow: / mydirectory /

Không được sử dụng các ký tự đại diện (*) trong dòng lệnh Disallow vì đó không được hỗ trợ.

Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng cú pháp. Nếu bạn đánh sai điều gì đó, nó sẽ không làm việc.

Hi vọng rằng với bài viết này có thể giúp các bạn hiểu rỏ hơn về file robots và cấu hình file robots chuẩn seo để giúp seo web top googlekiếm tiền online.
loading...
l

Không có nhận xét nào: