Phim Mỹ

[phim my][bleft]

Phim ấn độ

[phim an do][grids]

Phim hài

[phim hai][twocolumns]

Phim hàn quốc

[phim han quoc][bsummary]

Seo wordpress

[wordpress][bsummary]

Tự học spss chạy phân tích và đọc kết quả thống kê mô tả trong phần mềm spss

Bài viết liên quan: Đi đây đó

Chạy phân tích thống kê mô tả làm luận văn cao học kinh tế 

1. Chạy phân tích giá trị trung bình:
Tác dụng: cho biết sự phân bố của biến số gồm mức độ tập trung, mức độ phân tán…
Descriptive thường được sử dụng để tính các giá trị trung bình của các biến số.
Đối tượng: các biến liên tục. Vd: tuổi, thu nhập, chiều cao, cân nặng)
Câu lệnh: Analyze  Descriptive Statistic  DescriptiveCách đọc số liệu


tu hoc spss, tự học spss

Độ tuổi nhỏ nhất của NTL là 18
Độ tuổi cao nhất của NTL là 89
TB cộng tuổi người trả lời : 45.63

2. Tính tương quan trong phần mềm spss:

Tác dụng: đo lường mối quan hệ giữa 2 biến (: So sánh sự phụ thuộc của  biến này với biến kia).
Đối tượng: dùng cho 2 biến định lượng  (biến định danh và thứ bậc)
Câu lệnh: 
Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs

tu hoc spss, tự học spss

tu hoc spss, tự học spss

tu hoc spss, tự học spss

Chọn Cells: Percentages: 
Row: phần trăm theo hàng
Column: phần trăm theo cột.

3. So sánh giá trị trung bình trong phần mềm spss:

Tác dụng: tính và so sánh các thông số của các biến liên tục theo các hạng nhất định (Mean, độ lệch chuẩn,…), thường được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình 
Đối tượng áp dụng: dùng cho biến định lượng (các biến liên tục, biến thứ bậc phân chia thành nhiều hạng)
Câu lệnh: 
Analyze  Compare Means  Means

tu hoc spss, tự học spss

Dependent list: biến phụ thuộc (diện tích đất canh tác được tưới tiêu)  - biến định lượng- đong đo đếm được.
Independent list: biến độc lập (vd: dân tộc của chủ hộ)


loading...
l

Không có nhận xét nào: